Logo

JASPIK Ośrodek Terapii i Diagnozy

Zajmujemy się terapią oraz diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (m.in spektrum autyzmu), po przeżytej traumie, mających trudności w relacjach z rówieśnikami oraz trudności w radzeniu sobie z emocjami pojawiającymi się na skutek trudnych zdarzeń jak choroba własna lub występująca w rodzinie, rozwód rodziców, rozłąka z ważnymi osobami, przemoc w rodzinie oraz żałoba. Pomoc uzyskują u nas również dzieci doświadczające kryzysu psychicznego bez względu na to czy posiadają diagnozę czy też nie. Rodzicom, opiekunom prawnym i wychowawcom proponujemy wsparcie oraz pomoc w zrozumieniu przyczyn rozmaitych zachowań ich podopiecznych. Pomoc dedykowana osobom dorosłym to terapia indywidualna, rodzinna, grupy wsparcia, Szkoła dla Rodziców oraz szkolenia i superwizje pracy wychowawczej w placówkach.